Advokatska kancelarija Jonovski

Advokatska kancelarija Jonovski je osnovana 2011. godine, kao jedinstveni sveobuhvatni pravni servis za fizička i pravna lica. U svojoj delatnosti, pravno savetovanje i pravne usluge podjednako kvalitetno pružamo da srpskom, engleskom, makedonskom i slovačkom jeziku. Svakom pravnom problemu naših klijenata pristupamo pažljivo i temeljno, sa punom posvećenošću, i nastojimo da odaberemo najbolju strategiju, kako bismo na najefikasniji način došli do cilja.

Full service za naše klijente obuhvata sve vrste usluga u pravnom sektoru:

- usmeno savetovanje,

- izrada saveta i mišljenja,

- analiza propisa za domaće i inostrane klijente, posebno u oblasti privrednog prava,

- zastupanje u pregovorima,

- izrada ugovora i zastupanje prilikom zaključenja ugovora,

- izrada dvojezičnih ugovora (posebno ugovora sa elementom inostranosti),

- zastupanje pred sudovima i svim drugim državnim organima,

- medijacija (posredovanje, mirno rešavanje sporova),

- usmeno i pisano prevođenje.

Ono što nas izdvaja od drugih jeste naš tim. Članovi našeg tima su ovlašćeni stalni sudski prevodioci za makedonski, bosanski, slovački i engleski jezik. Angažovanje takvog savetnika ili zastupnika je prednost u poslovnim pregovorima, prilikom zaključenja ugovora, te u eventualnim sudskim ili drugim postupcima.

Građansko pravo

Privredno pravo

Međunarodno pravo

Medijsko pravo

Krivično i drugo kazneno pravo

Medijacija

Prevodi

Žarka Zrenjanina 18б/1, 26101 Pančevo

+381 13 341 257

office@jonovski.rs