Адвокатската канцеларија Јоновски

Адвокатската канцеларија Јоновски è основана во 2011. година, како единствен сеопфатен правен сервис за физички и правни лица. Во нашата дејност, правното советување и правните услуги ги пружаме подеднако квалитетно на српски, англиски, македонски и словачки јазик. На секој правен проблем на нашите клиенти му пристапуваме внимателно и темелно, со полна посветеност, и се обидуваме да ја одбереме најдобрата стратегија, за да, на најефикасен начин, дојдеме до целта.

Full service за нашите клиенти ги вклучува сите видови правни услуги во правниот сектор:

- усно советување,

- изготвување на пишани совети и мислења,

- анализа на прописите за домашни и странски клиенти, особено во областа на деловното право,

- застапување во преговори,

- изготвување договори и застапување во склучување на договори,

- изготвување на двојазични договори (особено на договори со меѓународен елемент),

- застапување пред судови и пред сите други државни органи,

- медијација (посредување, мирно решавање на спорови),

- усно и пишано преведување.

То што нè прави различни од другите è нашиот тим. Членовите на нашиот тим се овластени судски преведувачи за македонски, босански, словачки и англиски јазик. Ангажирање на таков советник или застапник è предност во деловните преговори, во процесот на склучување договори, и во евентуални судски или други постапки.

Граѓанско право

Деловно право

Меѓународно право

Право на медиумите

Кривично и др. казнено право

Медијација

Преводи

ул. "Жарко Зрењанин" бр. 18б/1, 26101 Панчево

+381 13 341 257

office@jonovski.rs