Vznikaniu právneho problému najčastejšie predchádza nedorozumenie dvoch alebo viacerých strán. Väčšina týchto problemov sa dá vyriešiť mediáciou. Náš tím tvoria certifikovaný mediátory, s licenciou Ministerstva spravodlivosti Srbskej Republiky, ktorý Vám dokážu odborne a nestranne pomôcť, aby ste mierne vyriešili spor a došli ku kompromisu, na prospech a spokojnosť oboch strán v spore. Mediácia je najmä vhodná v občianskoprávných sporoch (majetkové vzťahy, odškodné, realitné právo, rodinné a dedičské právo, práva spotrebiteľov), a v obchodných sporoch, v ktorých potreba ďaľšej úspešnej spolupráci vyžaduje mierové riešenie pretrvávajúcich sporov.

Nám je cťou, že v našom tíme máme vynikajúceho experta v odbore mediálneho práva a ochrany práva na slobodu prejavu a vyjadrovania, a Vám môžeme ponuknúť špecializovanú mediáciu v tejto oblasti. Mediácia v mediálnom práve, najmä v sporoch týkajúcich sa porušenia práva na česť a práva na slobodu prejavu a vyjadrovania, stranám v spore ponúka rýchle a efektívne dosiahnutie kompromisu a spravodlivé uspokojenie záujmov oboch strán.