ЈЕЛЕНА ЈОНОВСКА

Адвокат, мастер на деловното право. Судски преведувач за словачки и македонски јазик. Овластен медијатор со лиценца издадена од страна на Министерството за правда на Република Србија. Познава српски, словачки, македонски и англиски јазик. Дипломирала на Правниот факултет во Белград во 2008., а мастер студиите во областа на деловно право ги завршила во 2009. година. Правосудниот испит го положила во 2011. година.

КРИСТИНА ЌЕНДИЌ

PhD., експерт за правото на медиумите. Судски преведувач за босански и англиски јазик. Познава и словачки и шпански јазик. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Нови Сад  во 2008. година. Мастер студиите во областа на демократија и човекови права на Универзитет во Сарајево (БиХ) и Универзитет во Болоња (Италија) ги завршила во 2010., а докторските студии на Факултет за комуникации во Барселона (Шпанија) ги завршила во 2016. година, во областа на правото на медиумите (клевета и електронските медиуми). Една è од основачите на невладината организација (CLAIM).