JELENA JONOVSKA

Advokát, magister obchodného práva. Sudný prekladateľ pre slovenský a macedónsky jazyk. Autorizovaný mediátor s licenciou Ministerstva spravodlivosti Srbskej Republiky. Hovorí srbským, slovenským, macedónskym a anglíckym jazykom. Právnickú fakultu Univerzity v Belehrade vyštudovala v roku 2008, a magisterské štúdium v odbore obchodného práva vyštudovala v roku 2009. Justičnú, resp. advokátsku skušku zložila v roku 2011.

KRISTINA ĆENDIĆ

PhD., expert pre mediálne právo. Súdny prekladateľ pre anglický a bosenský jazyk. Hovorí slovenským a španielským jazykom. Filozofickú fakultu Univerzity v Novom Sade vyštudovala v roku 2008. Magisterské štúdium v odbore Demokracia a ľudské práva Univerzity v Sarajeve (BiH) a Bolonskej Univerzity (Taliansko) vyštudovala v roku 2010, a doktorandské štúdium Fakulty pre komunikáciu v Barcelone (Španielsko) vyštudovala v roku 2016 v odbore mediálneho práva (ohováranie a on-line médiá). Spoluzakladateľom je mimovládnej organizácii (CLAIM).