JELENA JONOVSKA

Advokat, master poslovnog prava. Stalni sudski prevodilac za slovački i makedonski jezik. Ovlašćeni medijator (posrednik) sa dozvolom Ministarstva pravde Republike Srbije. Govori srpski, slovački, makedonski i engleski jezik. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine, a master studije u oblasti poslovnog prava završila je 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 2011. godine.

KRISTINA ĆENDIĆ

PhD, ekspert za medijsko pravo. Stalni sudski prevodilac za engleski i bosanski jezik. Govori i slovački i španski jezik. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 2008. godine. Master studije u oblasti demokratije i ljudskih prava Univerziteta u Sarajevu (BiH) i Univerziteta u Bolonji (Italija) završila je 2010. godine, a doktorske studije na Fakultetu za komunikacije u Barseloni (Španija) 2016. godine u oblasti medijskog prava (kleveta i elektronski mediji). Suosnivač je nevladine organizacije. (CLAIM).