Advokat za privredno pravo

Ekspertiza advokatske kancelarije Jonovski su pravne usluge iz domena privrednog prava, u najširem smislu. U ovoj oblasti prava zastupamo, kako domaće klijente na teritoriji Beograda, Pančeva, i cele Republike Srbije, tako i međunarodne klijente, najčešće iz Slovačke, Češke, Makedonije i Bugarske. Naš tim advokata ima dugogodišnje iskustvo iz oblasti privrednog prava, sa fokusom na predmete sa elementom inostranosti.

Privredno pravo u Republici Srbiji regulisano je zakonima, među kojima je najvažniji Zakon o privrednim društvima, koji reguliše osnivanje privrednih društava, odnosno formu obavljanja privredne delatnosti, upravljanje društvima, pravo i obaveze društva i način funkcionisanja privrednih društava.

Ukoliko vam je potreban advokat za privredno pravo (teritorijalna opredeljenost: Pančevo, Beograd, Vojvodina, ali i cela teritorija Republike Srbije), kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.

Advokati za privredno pravo u okviru Jonovski advokatske kancelarije pružaju usluge iz oblasti koje se mogu podeliti na:

 • usluge osnivanja i statusnih promena,
 • pravne usluge zastupanja i
 • izradu ugovora i drugih pravnih akata.

Advokatske usluge osnivanja firme i statusnih promena firme

Osnivanje firme u pravnom smislu otvara mnoga pitanja kasnije u poslovanju, te je važno da od samog početka biznisi budu pravno struktuirani i definisani, a svi pravni i poslovni izazovi unapred pretpostavljeni.

U ovom procesu, advokatska kancelarija Jonovski, vodila je mnoge svoje klijente pružajući pravne usluge osnivanja i registracije privrednog društva, kao i savetovanje u vezi sa izborom najbolje forme privrednog društva sa aspekta prava. Takođe, naši advokati inostranim klijentima nude konsalting oko pitanja osnivanja firme u Srbiji i svim statusnim pitanjima. Kompletnu pravnu asistenciju u postupku osnivanja privrednog društva, advokatski tim Jonovski zajedno sa mrežom advokata iz matičnih zemalja, nudi i domaćim pravnim i fizičkim licima koja planiraju poslovanje na teritoriji Slovačke, Češke, Makedonije i Bugarske.

Takođe, klijentima iz Srbije, Slovačke, Češke, Makedonije i Bugarske, advokati tima Jonovski nude pravni konsalting i pravnu podršku u statusnim promenama (promena naziva, sedišta, osnivača, reorganizacije, akvizicije firmi, likvidacija itd.), kao i sastavljanje pravnih akata i svih vrsti ugovora u ovom procesu.

Usluga pravnog zastupanja, privredni sporovi i poravnanja

Uslugu zastupanja svojim klijentima pružamo na teritoriji Grada Beograda i cele Republike Srbije, domaćim i stranim privrednim subjektima. Takođe, pružamo i konsalting i pravno zastupanje pravnih lica koje posluju ili planiraju da pokrenu poslovanje na teritoriji Slovačke, Češke, Makedonije i Bugarske, u čemu smo izuzetno uspešni zahvaljujući podršci partnera, advokata i advokatskih kancelarija iz pomenutih zemalja.

Da sumiramo, Advokatska kancelarija Jonovski svojim klijentima pruža sledeće advokatske usluge zastupanja:

 • zastupanje privrednih društava pred poreskim, prekršajnim organima i sudovima (u postupcima izvršenja - naplate potraživanja, parničnim, privrednim, stečajnim i dr.) i drugim institucijama lokalnog, pokrajinskog ili republičkog nivoa
 • pred Agencijom za privredne registre, Beograd
 • zastupanje privrednih društava u postupcima pravnog posredovanja - medijacije
 • zastupanje u svim privredno-pravnim sporovima
 • zastupanje klijenata u postupcima javnih nabavki, pripreme konkursne dokumentacije kod javnih nabavki i konsultacije u vezi sa realizacijom javnih nabavki
 • u parničnim sporovima, sporovima privrednih prestupa, postupcima izvršenja, kao i u drugim postupcima vezanim za poslovanje privrednih subjekata,
 • zastupanje u oblasti krivičnog prava za krivična dela u vezi sa privredom

Inostranim subjektima pružamo potpunu podršku u komunikaciji sa institucijama na teritoriji cele Republike Srbije, zastupanje u svim pravnim poslovima kroz efikasno i strateški fokusirano rešavanje pravnih izazova.

Usluga izrade ugovora i druge pravne dokumentacije

Tim advokata Jonovski specijalizovan je za privredno pravo, te se bavi i izradom svih vrsta predugovora, ugovora i sporazuma:

 • ugovor o prodaji,
 • ugovor o trgovinskom posredovanju,
 • ugovor o trgovinskom zastupanju,
 • ugovor o građenju,
 • ugovor o špediciji,
 • ugovor o saradnji i drugi.

Pored navedenog, advokatska kancelarija Jonovski pruža advokatske usluge sastavljanja svih pravnih akata i druge pravne dokumentacije, kao i konsalting u pripremi dokumentacije. Takođe, tim advokata Jonovski kancelarije pruža i sve vrste izrade pravnih akata u drugim oblastima prava (radno pravo, imovinsko pravo, naknada štete i druge pravne oblasti).

VREDNOSTI ADVOKATSKE KANCELARIJE JONOVSKI

Lawyer_Belgrade_Pancevo_Benefits

Posvećenost & pouzdanost

Law_office_Jonovski_Serbia_Benefits

Efikasno rešavanje pravnih izazova

Lawyer_Serbia_Belgrade_Pancevo_business_property_law

Veliko skustvo u oblasti privrednog prava

cooperation_with_lawyers_and_law_firms_from_North_Macedonia_Croatia_Montenegro_Slovakia

Specijalizovani za klijente iz
Slovačke, Češke i Makedonije

Lawyer_business_and_property_law_Serbia_Pancevo

Članovi tima su sertifikovani medijatori i prevodioci