Advokátska kancelária Jonovski

Advokátska kancelária Jonovski je založená v roku 2011, ako jedinečný komplexný právny servis pre fyzické a právnické osoby. V našej činnosti, právne poradenstvo a právne služby rovnako kvalitne poskytujeme v srbskom, anglickom, macedónskom a slovenskom jazyku. Ku každému právnemu problému naších klientov pristupujeme starostlivo a dôkladne, s úplnym zaväzkom, a snažíme sa vybrať tú najlepšiu stratégiu, aby sme najefektívnejším spôsobom dosiahli cieľ.

Full service pre naších klientov obsahuje všetké právne služby v právnom sektore:

- ústne poradenstvo,

- vypracovanie písaného poradenstva a právných stanovísk,

- analýza predpisov pre domácich a zahraničných klientov, zvlášť v obchodnoprávnom odbore,

- zastupovanie pri rokovaniach,

- vypracovanie zmlúv a zastupovanie pri uzavretiu zmlúv,

- vypracovanie dvojjazyčných zmlúv (zvlášť zmlúv s cudzím prvkom),

- zastupovanie pred súdom a pred štátnými orgánmi,

- mediácia (prostredníctvo, mierové riešenie sporov),

- ústne a písané prekladanie.

To, čo nás odlišuje od ostatných, je náš tím. Členovia nášho tímu sú autorizovaní stáli súdni prekladatelia pre macedónsky, bosenský, slovenský a anglický jazyk. Mať takého poradcu alebo zastupovateľa je výhodou pri obchodných rokovaniach, pri uzavieraniu zmlúv, a pri súdnom alebo inom konaní.

Občianské právo

Obchodné právo

Medzinárodné právo

Mediálne právo

Trestné právo

Mediácia

Preklady

ul. Žarka Zrenjanina č. 18b/1, 26101 Pančevo

+381 13 341 257

office@jonovski.rs